Kredyty i finansowanie

Kredyt dla firm

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Współcześni kredytobiorcy firmowi z reguły korzystają wyłącznie z czterech najważniejszych rodzajów kredytów firmowych.

  • W ramach kredyty inwestycyjny dla finansowania firm znajdujemy trzy rodzaje produktów: kredyty na wyposażenie, na zakup sprzętu oraz komputerów lub maszyn.
  • Kredyt obrotowy jest udzielany jako pomoc w bieżącym prowadzeniu działalności. Sama wysokość przyznawanego kredytu obrotowego zależy głównie od ogólnych obrotów na rachunkach firmowych danego podmiotu.
  • Kredyt na bieżącym rachunku rozliczeniowym to w praktyce nic innego, jak znany wszystkim limit debetowy. Wielkość kredytu obliczana jest w zgodzie z obrotami na rachunku. Tego typu finansowanie firm jest przyznawane z reguły na 12 miesięcy. Wszystkie środki, które wpływają na rachunek, automatycznie zmniejszają kwotę zadłużenia.
  • Linia kredytowa działa dość podobnie jak limit debetowy. Różnica polega jednak na tym, iż linia nie jest prowadzona na rachunku firmowym, ale na specjalnie stworzonym koncie. W związku z powyższym środki, które wpływają na główne konto nie zmniejszają zadłużenia podmiotu będącego kredytobiorcą.

Leasing

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

Głowne korzyści wynikające z finansowania przez leasing:

  • tańsze finansowanie poprzez możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej oraz całości rat leasingowych (leasing tzw. operacyjny), a tym samym możliwość finansowania zakupów w części z niezapłaconego podatku dochodowego
  • krótki okres czasu dla przygotowania formalności
  • łagodniejsze niż przy kredycie bankowym wymagania dotyczące kondycji finansowej inwestora
  • proste zasady kalkulowania wydatków i uproszczenie ewidencji księgowej.
  • niższe koszty zakupów i usług dzięki umowom grupowym (ubezpieczenia, konserwacja środków trwałych, warunki płatności, cena itp.) niż ogólnie dostępne na rynku. Jest to efektem przywilejów firmy leasingowej, wynikających z umów grupowych zawieranych z dostawcami oraz usługodawcami. 

Faktoring

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

To pakiet usług, które pomagają firmie w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności. Faktoring to umowa na mocy, której instytucja finansowa (Faktor) kupuje prawa do wierzytelności swojego Klienta (Faktoranta) w okresie objętym umową z prawem lub bez prawa regresu w stosunku do Faktoranta.

W zależności od rodzaju i potrzeb firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu bankowego.

Ze względu na trudności w uzyskaniu kredytu, faktoring okazuje się często jedynym dostępnym źródłem pozyskania kapitału obrotowego.

Faktoring gwarantuje szybki dostęp do finansowania, przez co umożliwia poprawę płynności finansowej, utrzymanie konkurencyjności, unikanie strat z tytułu złych długów, ograniczanie ryzyka transakcji handlowych.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.