Schemat współpracy

Dotychczas zdobyte doświadczenia w wyniku współpracy z Klientami w obszarze kompleksowego planowania finansowego pozwoliły na opracowanie przez Kancelarie Finansowa Ciuba & Partnerzy procesu współpracy podzielonego na kilka etapów.

etap [1]: Analiza finansowa

Indywidualne spotkanie doradcze o charakterze poufnym, które ma na celu ustalenie celów i priorytetów Klienta, uzyskanie i zestawienie szeregu informacji finansowych i danych liczbowych. Na tym etapie zapada decyzja w zakresie dalszej współpracy. Kluczową kwestią jest poziom zaangażowania na płaszczyźnie Doradca – Klient dla każdej z stron. W konsekwencji im dokładniejsze dane do analizowania uzyska Doradca, tym większe korzyści w przyszłości osiągnie Klient.

etap [2]: Planowanie finansowe

Na podstawie szczegółowych informacji i danych liczbowych uzyskanych podczas spotkania z Klientem, Doradca dokonuje ich wnikliwej analizy. Ten etap wymaga przeprowadzenia szeregu obliczeń i kalkulacji finansowych. Uzyskane wyniki obliczeń wraz z przyjętymi założeniami i ustaleniami są fundamentem Planu Finansowego. W oparciu o opracowany model koncepcyjny takiego rozwiązania Doradca Finansowy dobiera odpowiednie produkty finansowe i mechanizmy do ich zastosowania, nie rzadko w kilku wariantach. Efektem końcowym tego etapu jest kompleksowy Plan Finansowy.

etap [3]: Wdrożenie Planu Finansowego

Na kolejnym spotkaniu Doradca Finansowy dokonuje szczegółowego omówienia opracowanego Planu Finansowego wspólnie z Klientem. W szczególności przedstawiane są warianty rozwiązań finansowych, indywidualnie dopasowanych strategii inwestycyjnych i możliwości osiągnięcia założonych przez Klienta celów. Klient dokonuje ostatecznego wyboru z przedstawionych mu propozycji, co skutkuje zawarciem właściwych umów i ustalaniem zasad dalszej współpracy.

etap [4]: Bieżący serwis finansowy

Etap ten rozpoczyna się w momencie zapoczątkowania procesu wdrażania Panu Finansowego. Dla Klienta oznacza to, że moment podpisania właściwych umów za pośrednictwem Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy nie jest końcem, a dopiero właściwym rozpoczęciem współpracy. Planowanie finansowe jest procesem ciągłym, wymagającym indywidualnej opieki i obsługi, którą Kancelaria na bieżąco zapewnia swoim Klientom. Jest to wartość dodana do zawartych za pośrednictwem Kancelarii umów, której Klient nie otrzymuje przy samodzielnym nabywaniu poszczególnych rozwiązań finansowych bezpośrednio od instytucji finansowych.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.