Inwestycje i oszczędności

IKE i IKZE

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Co to jest IKE?
Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne. Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia podwyższenie przyszłej emerytury poprzez oszczędzanie i reinwestowanie środków gromadzonych na specjalnym koncie, które jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19%).

Jaką ulgę podatkową można otrzymać z tytułu oszczędzania na IKE?
Oszczędzając na IKE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, środki zgromadzone w IKE można wypłacić dopiero po przejściu na emeryturę. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków od osiągniętego zysku konieczne będzie opłacenie 19% podatku od zysków kapitałowych. Obok spełnienia warunku wieku, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, oszczędzający powinni również:

  • dokonywać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonać wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat na IKE, nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Od stycznia 2012 roku mamy możliwość korzystania z nowego produktu emerytalno-oszczędnościowego - IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). To unikalna koncepcja, pierwsze w Polsce rozwiązanie łączące ulgę podatkową polegającą na odliczeniu wpłat na rachunek od podstawy opodatkowania z długoterminowym oszczędzaniem mającym zapewnić dodatkowe świadczenia w chwili przejścia na emeryturę.

Plany inwestycyjne

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Kancelaria Finansowa Ciuba & Partnerzy oferuje kilka możliwości inwestycyjnych w zależności od celu inwestycji, horyzontu inwestycyjnego jak również poziomu akceptowanego ryzyka.

Dla osób pragnących zabezpieczyć swoją finansową przyszłość nasza firma oferuje długoterminowe programy inwestycje o zróżnicowanej stopie ryzyka pozwalające na zgromadzenie odpowiedniego kapitału tak, aby w momencie przejścia na emeryturę zachować dotychczasowy standard życia.

Celem inwestycyjnym wielu z nas jest zgromadzenie pieniędzy np. na studia naszych dzieci. Jesteśmy w posiadaniu oferty, która sprawi, że poczujecie się Państwo pewniejsi w stosunku do swoich przyszłych wydatków i z łatwością zgromadzicie pożądaną kwotę na przyszłą edukację.

Fundusze otwarte

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Fundusze otwarte cechują się zmieniającą się liczbą uczestników i jednostek uczestnictwa. Mogą zbywać nieograniczoną liczbę jednostek uczestnictwa i są zobowiązane do ich odkupienia na każde żądanie uczestnika. Charakteryzują się również dostępnością dla potencjalnie nieograniczonej liczby inwestorów oraz dla wszelkiego rodzaju uczestników (osoby fizyczne, prawne i instytucje nie posiadające osobowości prawnej). Muszą zachowywać wysoką płynność zgromadzonych środków. Jednostki uczestnictwa funduszu są wyceniane codziennie (w dni robocze), ponieważ większość instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu jest wyceniana codziennie (np. akcje, obligacje). Europejskiej.

Fundusze zamknięte

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Charakteryzują się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa lub poprzez nabycie certyfikatów w obrocie na rynku wtórnym) oraz ograniczoną możliwością "wyjścia". FIZ emitują certyfikaty inwestycyjne - są to papiery wartościowe, których liczba - w odróżnieniu od liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych - jest stała i może się zmieniać tylko w przypadku nowych emisji, bądź okresowego odkupu walorów od uczestników.

Fundusze zamknięte mogą dokonywać lokat w mniej płynne aktywa i nie muszą utrzymywać płynnych rezerw, co podnosi potencjalną efektywność zarządzania portfelem. W porównaniu z funduszami otwartymi katalog lokat funduszu zamkniętego jest znacznie rozszerzony, gdyż oprócz papierów wartościowych obejmuje również udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty i transakcje terminowe, które mogą być zawierane nawet w celach spekulacyjnych. Fundusz zamknięty może również w szerszym zakresie korzystać z kredytów i pożyczek bankowych.

W przypadku funduszy zamkniętych wyceny certyfikatów inwestycyjnych dokonywane są rzadziej niż w przypadku funduszy otwartych - co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, choć zdarzają się również fundusze wyceniane codziennie.

Inwestycje w nieruchomości

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Jedną z możliwości inwestowania, czyli lokowania wolnych środków pieniężnych, jest inwestowanie w nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości są o tyle interesujące, co bezpieczne. Skierowywane są one zarówno do osób indywidualnych jak i do przedsiębiorstw. Inwestycje te należą doinwestycji długoterminowych, jednocześnie chroniąc przed inflacją.

Ta forma inwestycji posiada swoje zalety oraz wady. Do zalet można zaliczyć przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji. Ryzyko jest tutaj niewielkie w porównaniu z możliwymi do uzyskania stopami zwrotu. Kolejną zaletą są same zyski jakie można osiągnąć z tej inwestycji. Można zyskać zarówno ze względu na wzrost wartości nieruchomości, jak również uzyskać zyski z tytułu użytkowania zakupioną nieruchomością. W przyszłości można bowiem sprzedać nieruchomość, zaś zanim nastąpi sprzedaż można ją użytkować samemu lub poprzez wynajem i w związku z tym czerpać profity nawet w czasie dekoniunktury na rynku. Kolejna zaletą jest ochrona przed inflacją. Związane jest to z tym, iż pomimo tego, że inflacja wzrasta to nieruchomość ciągle utrzymuje swoją wartość.

Inwestycje alternatywne

Dodaj do tematu rozmów z konsultantem

Inwestycje w wino to pewny i sprawdzony sposób lokowania kapitału, a najlepsze trunki z Bordeaux, Toskanii, czy Burgundii posiadają walory, dzięki którym zyskują miłość nie tylko koneserów, ale również inwestorów.

Dlaczego warto inwestować w wino?

  • Bezpieczeństwo i szansa na wysokie zysk. Historyczne wyniki potwierdzają, że wino w kilkuletnich okresach przynosi wyższe stopy zwrotu niż rynki akcji czy surowców. Rekomendowany okres inwestycji w wino to minimum pięć lat.
  • Brak podatku od zysku. Zyski osiągane przy sprzedaży win, zgodnie z obowiązującymi przepisami, są zwolnione z podatku dochodowego, pod warunkiem, że wina zostaną sprzedane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

Inwestycja w whisky polega na fizycznym nabywaniu butelek  tego trunku oraz ich przechowywaniu, aż do momentu sprzedaży. Oczywiście nie każda butelka whisky może się sprawdzić jako lokata kapitału. Im coś jest bardziej unikalne i porządne przez kolekcjonerów, tym wyższą cenę może osiągnąć. W celach inwestycyjnych wykorzystuje się najczęściej rzadkie butelki whisky single malt, które powstały z jednego rodzaju słodu w murach jednej destylarni. Ważne są również wiek, rocznik, jakość, renoma wytwórni, niewielka ilość egzemplarzy i mała dostępność na rynku.

Art banking. Sztuka to jeden z najstarszych sposobów lokowania kapitału, dzięki któremu również dziś możemy zabezpieczyć finansową przyszłość zarówno swoją, jak i naszych dzieci. Najpopularniejszymi dziełami sztuki są malarstwo, rzeźba i grafika.

Metale szlachetne [złoto, srebro, platyna] to kolejny sposób na inwestowanie pieniędzy. Plusem jest to, że można inwestować nawet posiadając niewielkie środki. Kupować można nawet jednogramowe sztabki złota, co sprawia, że ten sposób inwestowania dostępny jest dla każdego.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.